България е най-новият член на SCOAP3

Ректорът на Софийския Университет Св. Климент Охридски подписа меморандума за разбирателство на колаборацията ИСОЛДЕ (ISOLDE), с което, съгласно Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.), България придоби статута на пълноправен член на експеримента ИСОЛДЕ (ISOLDE).

България се присъедини към SND@LHC

Ректорът на Софийския Университет Св. Климент Охридски подписа меморандума за разбирателство на колаборацията ИСОЛДЕ (ISOLDE), с което, съгласно Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.), България придоби статута на пълноправен член на експеримента ИСОЛДЕ (ISOLDE).

България официално се присъедини към ALICE​

В края на месец ноември България стана пълноправен член на експеримента ALICE. С  наближававането на 2022 г. вече сме по следите на загадката как силновзаимодействащите частици (кварки и глуони) се свързват заедно и образуват протоните и неутроните, от които сме изградени. Не по-малко важно е и естеството на тъмната материя и съдбата на антиматерията във…

България официално се присъедини към експеримента ИСОЛДЕ (ISOLDE)

Ректорът на Софийския Университет Св. Климент Охридски подписа меморандума за разбирателство на колаборацията ИСОЛДЕ (ISOLDE), с което, съгласно Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.), България придоби статута на пълноправен член на експеримента ИСОЛДЕ (ISOLDE).