България е най-новият член на SCOAP3

Ректорът на Софийския Университет Св. Климент Охридски подписа меморандума за разбирателство на колаборацията ИСОЛДЕ (ISOLDE), с което, съгласно Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.), България придоби статута на пълноправен член на експеримента ИСОЛДЕ (ISOLDE).

България се присъедини към SND@LHC

Ректорът на Софийския Университет Св. Климент Охридски подписа меморандума за разбирателство на колаборацията ИСОЛДЕ (ISOLDE), с което, съгласно Национална пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027 г.), България придоби статута на пълноправен член на експеримента ИСОЛДЕ (ISOLDE).

Междинен отчет за 2021 г.

Междинният отчет за дейностите по споразумение Д01-374/18.12.2020 г. за изграждане и експлоатация на обекта от Националната пътна карта за научна инфраструктура “Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН” може да бъде намерен тук.