България е най-новият член на SCOAP3

Консорциумът за спонсориране на публикакуване на материали с отворен достъп в областта на физиката на елементарните частици Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3), наскоро прие България като най-новата си страна членка. Тази програма е най-голямата в света инициатива за отворен достъп (ОД) за академични дисциплини. С присъединяването на България броят на държавите, участващи в алианса SCOAP3, се увеличи на 45. В резултат на решителната колективна работа тези държави са постигнали всеобхватен и равноправен отворен достъп до научни изследвания в областта на физиката на елементарните частици

Деканът на Физическия факултет на Софийския университет “Свети Климент Охридски”, проф. д.ф.н. Георги Райновски,  изтъкна важността на включването на България в SCOAP3:

“Българската общност в областта на физика на елементарните частици и ядрена физика е сравнително малка, но активна и жизнена. За да се запази тази жизненост, отвореният достъп до най-добрите списания е от изключителна важност. Все още си спомням отминалите времена, когато получаването на достъп до най-новите публикации изискваше истински усилия. Присъединявайки се към SCOAP3, ние се надяваме, че младите български физици никога няма да се сблъскат с подобни проблеми и ще бъдат основните бенефициенти на отворения достъп. “

 

Присъединяването на България към общността на SCOAP3 беше топло приветствано от Йоахим Мних, директор на отдел “Изследвания и изчисления” в ЦЕРН:

 

“Използвайки модела на силно международно партньорство, SCOAP3 ефективно премахна бариерите в научната комуникация за физиците на елементарните частици от цял свят. Присъединяването на България като 45-ата държава, подкрепяща SCOAP3, показва, че ценностите на SCOAP3 са привлекателни и международното сътрудничество продължава да се развива в полза на физиката на елементарните частици.”

 

Над 3000 библиотеки, финансиращи агенции и изследователски организации от 45 държави и 3 международни организации вече са част от основаното през 2014 г. сътрудничество, известно като SCOAP3. От началото на SCOAP3 повече от 20 000 учени от 120 нации са публикували над 53 000 публикации с напълно отворен достъп и без никакви такси, свързани с автора.

Програмата послужи като вдъхновение за различни инициативи, насочени към преобразуване на традиционното научно публикуване в отворен достъп и илюстриращи потенциала на колективните действия за постигане на справедлив и дългосрочен ОА. 90 % от годишната научна продукция в областта на физиката на високите енергии е превърната в постоянно отворен достъп благодарение на общите усилия на членовете на SCOAP3 от цял свят и партньорствата с издателите на най-добрите списания в областта.

Стартирала през 2014 г. и помещаваща се в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), SCOAP3 централизирано финансира ОА за статии в 11 списания, като дава възможност за свободно глобално четене и повторно използване на изследвания в областта на физиката на високите енергии и за публикуване без бариери (т.е. без такси за обработка на статиите, APC) за автори от цял свят. 

Връзка към оригиналната публикация