България се присъедини към SND@LHC

На 2022-09-14, България офицално се присъедини към експеримента SND@LHC.

SND@LHC е компактен експеримент, предложен за използване на високия поток от всички видове неутрино генериран в LHC. Той покрива неизследвания диапазон на псевдоскорост от 7,2 < 𝜂 < 8,4, в който голяма част от неутриното произхожда от разпади на тежки заредени адрони. По този начин неутриното може да се използва за изследване процесите на създаване на тежки адрони в област, която не е достъпна за други експерименти на LHC. 

Заедно с експеримента FASER𝜈, SND@LHC ще направи първите наблюдения на неутрино, произведено от колайдер, в енергиен диапазон, който досега беше недостъпен за ускорителите. SND@LHC също така е чувствителен към слабо взаимодействащи частици (Feebly Interacting Particles – FIPs) чрез разсейване от атоми в мишената на детектора.

Стратегията за директно търсене дава на експеримента чувствителност в областта на масовото свързване на FIP която допълва други непреки търсения.